Södertälje Företagardag syftar till att erbjuda lokala näringslivet en mötesplats för nätverkande, dialog och inspiration som ger en ökad affärsnytta, stolthet och en starkare vi-känsla. 

2024 är året då vi, utifrån den feedback vi fått från er i näringslivet, vidareutvecklar konceptet för dagen för att maximera nyttan för er. Tillsammans är vi starka

Mer information och möjlighet att anmäla dig kommer inom kort.