Södertälje Företagardag

Tisdag 16 april 2024

Arrangör
Mediapartner

Södertälje Företagardag 2024

Den 16 april är det dags för 2024 års upplaga av Södertälje Företagardag och det ser vi fram emot! Syftet med Företagardagen är att erbjuda Södertäljes näringsliv en mötesplats för dialog och inspiration som ger en ökad affärsnytta, stolthet och en starkare vi-känsla.

Målet är att deltagarna får möjlighet till kunskapsutbyte, knyter nya (affärs-)kontakter och blir ambassadörer för kommunens företagarträffar. Vi ses väl där?

5 månader sedan