Södertälje Företagardag fredagen den 20 november 2020 kl. 09.00-11.00.

Arrangör
Mediapartner
PARTNERS
-

Södertäljes viktigaste företagsevent sänds digitalt i år

På grund av rådande situation med coronaviruset (Covid‐19), så kommer det inte arrangeras någon fysisk mässa på Södertälje Företagardag och middagen under Södertäljegalan är också inställd.

Istället kommer vi arrangera Södertälje Företagardag som ett digitalt event i år. Vi kommer i vanlig ordning bjuda på intressanta intervjuer med lokala och nationella profiler. Boel Godner kommer inviga och vi kommer prata om företagsklimatet. Vi kommer även att dela ut olika utmärkelser som bland annat Årets företagare och LT:s kulturpris. Avslutningsvis kommer vi bjuda på en underhållande inspirationsföreläsning.

2 år sedan

Talare

Moderator, Lasse Karlsson

Dagens program presenteras av ingen mindre än Södertäljes egen Lasse Karlsson, född och uppvuxen i Södertälje. Han tillhör den ”första generationen” ståuppare i Sverige. Karlsson började sin ståuppkarriär 1991 och har sedan dess även synts i olika TV-produktioner både framför och bakom kameran.

 

Inspirationstalare- Anders Lundin
F.d. förbundskapten i handboll – Ledare och expert på kommunikation

Anders Lundin är idrottsledaren som föreläser inspirerande om förändringsarbete, värderingar och företagskultur. Han har även stor erfarenhet av att facilitera förändringsprocesser och värdegrundsarbeten i näringslivet. Anders hjälper till att forma en kultur som både ger ökade resultat och som håller över tid. Hans ämnesområde är kommunikation och samarbete i alla dess former. Med en gedigen erfarenhet från lagidrotten har han kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll. Men Anders vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen. Han vet att rätt kryddmix skapar sensation och framgång!

Anders hjälper er att skapa och leva processen – att gå från ord till handling!

 

Günther Mårder, vd Företagarna

Günther Mårder är vd för Företagarna och ansvarig för organisationens övergripande verksamhet och strategiska inriktning. Som vd är uppdraget dels att driva opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag, dels att se till att ett medlemskap i Företagarna lönar sig genom bra erbjudanden
och förmåner. Gunther har en bakgrund som sparekonom på Nordnet och har varit aktiv i föreningslivet genom 15 år inom Aktiespararna, bland annat som organisationens vd.

 

Olle Karstorp Regionschef Svenskt Näringsliv i Stockholms län

Den 1 januari tillträdde Olle Karstorp sin nya tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholms län. Olle kommer närmast från tjänsten som biträdande regionchef. Olle Karstorp arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press. En stor del av arbetet är att pusha och hjälpa kommunerna att förbättra sitt företagsklimat. I arbetet med det lokala företagsklimatet har fokus legat på att få kommunerna att arbeta mer serviceinriktat med sin myndighetsutövning. Det fokuset ges i år större utrymme i enkätundersökningen och i rankingen som presenteras i september.

2 år sedan