Science Week är ett årligt samhällsforum om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling.

Science Week arrangeras för sjätte året av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Vi genomför ett 60-tal kostnadsfria liveseminarier och workshops. Syftet med Science Week är att skapa intresse, kunskap och engagemang kring hållbarhet.

Program

Södertälje kommun arrangerar följande programpunkter under Science Week 3 februari 2023:

Förändrade livsmönsters påverkan på stadsplaneringen. Läs mer.

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt. Läs mer.

Se hela programmet på scienceweek.se/program