Science Week är ett årligt samhällsforum om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling.

Science Week arrangeras för sjätte året av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Vi genomför ett 60-tal kostnadsfria liveseminarier och workshops. Syftet med Science Week är att skapa intresse, kunskap och engagemang kring hållbarhet.

Program

Södertälje kommun arrangerar följande programpunkter under Science Week 3 februari 2023:

09.00–10.00: Förändrade livsmönsters påverkan på stadsplaneringen. Läs mer

10.00–10.40: Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt. Läs mer

11.15–12.20: Hållbarhet som konkurrensfördel för företag. Läs mer

Se hela programmet på scienceweek.se/program