På Södertäljegalan 2019 kommer 11 utmärkelser att delas. Syftet är att uppmärksamma och lyfta fram företag, organisationer, föreningar och individer som gör något bra för Södertälje.

1. Årets Företagare
Ansvarig för utmärkelse: Företagarna Södertälje/Nykvarn
Delas ut till en företagare som under året utfört en prestation i sin kommun och genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Duktiga företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas.
2. Årets Innovation
Ansvarig för utmärkelse: Södertälje Science Park
Årets Innovation företag eller organisation som visat på en nyskapande och hållbar produkt eller tjänst som har kommersiell eller samhällsekonomisk potential.
3. Årets Hållbarhetspris
Ansvarig för utmärkelse: Hållbarhetsutskottet, Södertälje Kommun
Årets Hållbarhetspris går till det företag eller organisation som på ett utmärkande sätt arbetar för klimatet och för en hållbar utveckling. Syftet med priset är att inspirera andra till att bli förebilder och skapa goda exempel.
 4. Årets Förening
Ansvarig för utmärkelse: Kultur och Fritidsnämnden, Södertälje Kommun
Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang och en god breddverksamhet främst för barn- och ungdom.
 5. Årets Ledare
Ansvarig för utmärkelse: Kultur och Fritidsnämnden, Södertälje Kommun
Priset delas ut till den ledare som föregår med gott exempel, har ett stort engagemang och intresse för utövarnas utveckling. Nytänkande, jämställdhet, mångfald och måluppfyllelse är också viktiga ingredienser.
 6. Årets Initiativ
Ansvarig för utmärkelse: Kultur och Fritidsnämnden, Södertälje Kommun
Priset delas ut till en person eller flera personer, en förening eller en organisation som under året gjort något extra för Södertälje. Initiativet ska ha en tydlig koppling till attraktivitet, utveckling och tillväxt och ska hjälpa till att sätta Södertälje på framtidskartan.
7. Årets Cityföretag
8. Årets Nyföretagare
Ansvarig för utmärkelse: NyföretagarCentrum
Delas ut till det företag (ej äldre än tre år) som tillsammans med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan. Affärsidén skall vara utvecklingsbar och företaget ska vara en god förebild, visa uthållighet, engagemang och mod.
9. Årets Renovering
Ansvarig för utmärkelse: Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening
Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra varsam renovering i Södertälje så att vi bygger en stad att vara stolta över. Arbetet sker i samarbete mellan Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening.
10. Årets Byggnadsverk
Ansvarig för utmärkelse: Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening